rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - kwiecień 2016

Każdy rzemieślnik, każdy taksówkarz, każdy farmaceuta, a nawet każdy ajent kiosku z prasą ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Ileż to propagandowej wody wylano na reklamę kas fiskalnych w TVP, TVN, Polsat i prasie wszelkiego kalibru.


Co gorliwsi dziennikarze postarali się też o wylewanie całych kubłów pomyj z inwektywami na tych wszystkich drobnych handlowców i usługodawców, którzy tych kas fiskalnych nie zainstalowali na czas. Ruszyła nawet oficjalna kampania rządowa pod nazwą "zachowaj paragon z kasy fiskalnej". I znowu telewizje prorządowe prześcigały się w emisjach płatnych (z podatków obywateli) reklam zachęcających obywateli RP do zachowania paragonów! W końcu ogłoszono oficjalną, wspieraną przez Ministerstwo Finansów "loterię paragonową" z cennymi nagrodami!

Wszystko wyglądało na troskę o budżet RP, dopóki nie wybuchła bomba fiskalna!

Otóż okazało się, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1544) czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są m.in. energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

Czyli jak taksówkarz kasuje za przejazd 20zł, to ma obowiązek wydania paragonu z kasy fiskalnej, jak fryzjer pobiera zapłatę 30zł za strzyżenie włosów, to ma obowiązek przepuścić transakcję przez kasę fiskalną i wydać paragon, natomiast gdy firmy giganty pobierające w skali całej Polski wiele miliardów złotych za paliwa gazowe, energię elektryczną, parę wodną, lub gorącą wodę, to są zwolnione od posiadania kas fiskalnych!

Problem tkwi nie tylko w samych kasach fiskalnych, ale przede wszystkim w tym, że zwykły obywatel musi dodatkowo płacić prowizję bankom za dokonywane przelewy na konta finansowych gigantów energetycznych i gazowych. Nie można bowiem pójść np. z rachunkiem za energię elektryczną do firmy Tauron i zapłacić należność w kasie, bo tych kas już nie ma, gdyż taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów! Zatem każdą polską rodzinę, każdego emeryta i każdego inwalidę MF skazało na chodzenie z rachunkami do banków i ponoszenie dodatkowych kosztów.

Niech nikt nie twierdzi, że gdziekolwiek przelewy są za darmo, bo jeśli nie płaci się prowizji za przelew, to ta opłata jest ukryta w przeróżnych kosztach: prowadzenia konta, ubezpieczenia rachunku itd. itp.

Kiedy ta sprawa wyszła na jaw?

Otóż 19 lutego br. poseł na Sejm RP Józef Brynkus wystosował Interpelację nr 1230 do Ministra Energii w sprawie zainstalowania kas w siedzibach dystrybutorów energii elektrycznej, cieplnej i gazu

"Zgłaszający: Józef Brynkus

Data wpływu: 19-02-2016

Czy Ministerstwo Energii przygotowuje rozporządzenie zobowiązujące dystrybutorów energii elektrycznej, gazu, oraz energii cieplnej do prowadzenia w swoich siedzibach kas fiskalnych dla obsługi klientów, w których usługobiorcy mogliby regulować rachunki gotówką lub za pośrednictwem karty kredytowej.

Obecnie usługobiorcy są zmuszani do opłacania regularnych rachunków za pośrednictwem banków przelewami, co powoduje konieczność ponoszenia dodatkowych opłat za przelewy, natomiast w przypadku wpłaty gotówki na rachunek usługodawcy, banki pobierają również dodatkowe prowizje.

Łączę wyrazy szacunku
Józef Brynkus"


Na odpowiedź na interpelację nr 1230 trzeba było czekać do 21 marca. Poniżej jej pełna treść:

"Na wstępie pragnę wyjaśnić, że w Ministerstwie Energii nie są prowadzone prace dotyczące przygotowania rozporządzenia zobowiązującego dystrybutorów energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej do zainstalowania kas fiskalnych w swoich siedzibach.

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014 r. poz. 1544) czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania jest dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są m.in. energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Rozporządzenie powyższe zostało wydane jako akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 8 tej ustawy.

Kwestia poruszana w interpelacji Pana Posła zostanie poddana w Ministerstwie Energii stosownej analizie oraz konsultacji z Ministerstwem Finansów. Przy czym pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że ewentualne podjęcie prac nad przedmiotową kwestią przez Ministra Finansów, jako najbardziej właściwego w tej sprawie, będzie w pierwszej kolejności wymagało odpowiednich zmian ustawowych.

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski"


Reasumując, to pojawiają się nowe pytania w tej bulwersującej sprawie:

1.Czy Rzeczpospolita Polska jest państwem, w którym obowiązki posiadania kas fiskalnych dotyczą tylko drobnych podmiotów?
2. Dlaczego Ministerstwo Energii uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak kas fiskalnych u dystrybutorów paliw gazowych, energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody?
3. Dlaczego za zwolnienia udzielone przez Ministra Finansów mają płacić wszyscy obywatele w postaci prowizji dla banków za przelewy należności za niejednokrotnie bardzo wysokie rachunki?
4. Na jakiej podstawie prawnej, niektórzy giganci energetyczni wykorzystują zwolnienie od prowadzenia kas fiskalnych do emisji rachunków za tzw. "przewidywalne" zużycie gazu lub energii elektrycznej, gdyż odczyt liczników jest rzadszy niż częstotliwość drukowanych faktur?
5. Czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r nie narusza konstytucyjnej zasady równości prawa wobec obywateli?
6. W jaki sposób można wysłać paragon dowodu zapłaty za gaz, energię elektryczną, ciepłą wodę, lub parę wodną na promowany przez Rząd RP konkurs paragonowy, skoro w/w dystrybutorzy zostali przez Ministra Finansów zwolnieni z wydawania paragonów fiskalnych?
7. Kiedy nowy Rząd Beaty Szydło, w odróżnieniu od Ministra Tchórzewskiego, zajmie się tą sprawą i przywróci obowiązek zainstalowania kas fiskalnych u dystrybutorów paliw gazowych, energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody?

Polska nie może pozostać krajem, gdzie są tzw. równi i... równiejsi! Mamy nowy rząd, który powinien sukcesywnie eliminować nadużycia i zaniedbania poprzednich ekip, jeśli chce prawdziwej naprawy Rzeczpospolitej!

Tak uważa szary obywatel

Rajmund Pollak

2016-04-10 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533009
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała